Margs Draw Oct 09

PA292384   MARG'S DRAW PA292386 PA292387 PA292388
PA292389 PA292390 PA292391 PA292393
PA292394 PA292395 PA292396 PA292397   The day starts out cold and cloudless
PA292398 PA292399 PA292400 PA292401
PA292402 PA292403   A few clouds begin to appear PA292404   Snoopy Rock from the back PA292405
PA292407 PA292408 PA292409 PA292411
PA292412 PA292414 PA292416   Two riders visiting from California PA292418
PA292420 PA292421 PA292422 PA292423   We stop for lunch in the wash at Broken Arrow trailhead
PA292424 PA292425 PA292426 PA292427
PA292428   Weather is building... PA292430 PA292431 PA292434
PA292435 PA292436 PA292437 PA292439
PA292440 PA292441   A corkscrewed Arizona cypress PA292442 PA292443